Bine ați venit în pagina COMUNEI BERIU   Click to listen highlighted text! Bine ați venit în pagina COMUNEI BERIU Powered By GSpeech
A+ R A-

Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local-Consultare publică

Selectați anul :


Registrul Proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local pe anul 2021

Data Nr Titlul Descarcă document Inițiator Observații
07-07-202149privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru „Parcelare teren în vederea construirii locuințe" sat Căstău, comuna Beriu, jud.Hunedoara Primar
20-05-202140Privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Beriu în Adunarea Generală a ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ,, SISTEMUL INTEGRAT DE GESTIONARE A DEȘEURILOR JUDEȚUL HUNEDOARA,,Primar
10-05-202138privind aprobarea achiziţionării unor servicii juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare de la un avocat, în dosarul nr. 1998/272/2020 – Judecătoria OrăștiePrimar
10-05-202137Privind modificarea și completarea Programului anual al achizițiilor publice al UAT Beriu pentru anul 2021Primar
10-05-202136privind concesionarea prin licitație a terenului proprietate privată a comunei Beriu , situat în localitate Beriu, în suprafața de 1.078 mp, înscris în CF nr. 63979Primar
10-05-202135privind concesionarea prin licitație a terenului proprietate privată a comunei Beriu , situat în localitate Beriu, în suprafața de 795 mp, înscris în CF nr. 63148Primar
10-05-202134privind concesionarea prin licitație a terenului proprietate privată a comunei Beriu , situat în localitate Beriu, în suprafața de 1.290 mp, înscris în CF nr. 63656Primar
10-05-202133privind concesionarea prin licitație a terenului proprietate privată a comunei Beriu , situat în localitate Beriu, în suprafața de 20.239 mp, înscris în CF nr. 63655Primar
10-05-202132privind concesionarea prin licitație a terenului proprietate privată a comunei Beriu , situat în localitate Beriu, în suprafața de 17.430 mp, înscris în CF nr. 63654Primar
10-05-202131privind concesionarea prin licitație a terenului proprietate privată a comunei Beriu , situat în localitate Beriu, în suprafața de 1252 mp, înscris în CF nr. 63980Primar
10-05-202130privind concesionarea prin licitație a terenului proprietate privată a comunei Beriu , situat în localitate Beriu, în suprafața de 392 mp, înscris în CF nr. 62943Primar
10-05-202129privind indexarea cu rata inflației a impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2022 Primar
14-04-202128Privind aprobarea Devizului General actualizat după finalizarea lucrărilor de execuție pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare DC 54 A: DJ 705A( Căstău)-Cucuiş km.0+000-km.11+400 , comuna Beriu, Judetul HunedoaraPrimar
14-04-202127Privind îndreptarea unei erori materiale apărute cu ocazia redactării Anexei la HCL nr. 17/2021 privind completarea inventarului domeniului privat al comunei Beriu aprobat prin HCL nr. 35/2020Primar
07-04-202124Privind actualizarea programului anual al achizițiilor publice al UAT Beriu pentru anul 2021Primar
26-03-202123Privind aprobarea repartizării profitului net realizat de Regia Publica Locală Ocolul Silvic „Valea Orăștiei” R.A Orăștie în exercițiul financiar 2020Primar
26-03-202122Privind aprobarea prevederilor bugetului pe anul 2021 al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic “Valea Orăștiei”Primar
26-03-202121Privind aprobarea incheierii exercițiului bugetar pe anul 2020 a Regiei Publice Locale Ocolul Silvic “Valea Orastiei”Primar
26-03-202120Privind aprobarea bugetului general al comunei Beriu pe anul 2021Primar
18-03-202119Privind aprobarea participării comunei Beriu la realizarea proiectului ,, VIA TRANSILVANICA,, (Calea Transilvaniei)Primar
15-03-202118Privind completarea inventarului domeniului privat al comunei Beriu aprobat prin HCL nr. 35/2020 Primar
15-03-202117Privind aprobarea închirierii prin aplicarea procedurii de atribuire directă, a pajiștilor proprietate privată a comunei Beriu Primar
20-02-202115Privind aprobarea vânzării din domeniul privat al comunei Beriu , prin licitație publică a imobilului – teren extravilan- situat în localitatea Orăștioara de Jos , comuna Beriu, județul HunedoaraPrimar
20-02-202114Privind aprobarea exploatării pajiștilor permanente aflate în proprietatea privată a comunei BeriuPrimar
20-02-202113Privind aprobarea exploatării pajiștilor permanente aflate în proprietatea privată a comunei BeriuPrimar
20-02-202112Privind aprobarea modului de întocmire și ținere a registrului agricol pe raza comunei Beriu Primar
18-02-202111Privind aprobarea dezmembrării unor imobile proprietatea comunei BeriuPrimar
18-02-202110Privind aprobarea cuantumului burselor școlare acordate până la sfârșitul anului 2021Primar
17-02-20219Privind aprobarea menţinerii reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din raza teritorială a Comunei Beriu, pentru anul şcolar 2021- 2022 Primar
27-01-20217Privind actualizarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor al comunei Beriu Primar
27-01-20216Privind aprobarea Planului de lucrări de interes local pe anul 2021, lucrări prestate de persoanele care beneficează de venitul minim garantat conform Legii nr.416/ 2001Primar
27-01-20215Privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al comunei BeriuPrimar

Instrumente structurale

Uniunea Europeană Guvernul României Fonduri UE

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate
de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech