Bine ați venit în pagina COMUNEI BERIU   Click to listen highlighted text! Bine ați venit în pagina COMUNEI BERIU Powered By GSpeech
A+ R A-
Audiențe
Primar
BÎC EMIL MOISE
marți : 10-12
miercuri :10-12
joi  :  15-17
Audiențe
Viceprimar
GAGEA BENIAMIN MIHAI 
luni :10-12
joi : 15-17
vineri : 10-12
Audiențe
Secretar
FIRIDON IONELA 
luni :10-12
miercuri : 10-12
joi : 10-12

Actualitate


Anunț individual: emitere acte administrative fiscale
ANUNȚ privind concesionarea prin licitație publică a unor terenuri aparținând domeniului privat al comunei Beriu (ANUNȚ,FORMULARE)
Anunț individual: emitere acte administrative fiscale
Anunț individual: emitere acte administrative fiscale
ÎN ATENȚIA TUTUROR FERMIERILOR CARE DESFĂȘOARĂ ACTIVITĂȚI AGRICOLE IN COMUNA BERIU :
- Înregistrarea declarațiilor privind numărul de stupi de albine pregătite pentru iernat ,
- Buletin de avertizare pentru prevenirea și combaterea organismelor daunatoare: Soarecele de camp( Microtus arvalis)
ANUNȚ : Pentru toți utilizatorii de fose septice sau de bazine vidanjabile devine obligatorie înscrierea în REGISTRUL DE EVIDENȚĂ A SISTEMELOR INDIVIDUALE ADECVATE PENTRU COLECTAREA ȘI EPURAREA APELOR UZATE conform HG 714/2022.Mai multe informații precum și formularele de înscriere în Registru le găsiți aici
Anunț individual: emitere acte administrative fiscale
Programe de investitii zona montana
Autoritatea Națională Fitosanitară – INFORMARE : In atenția tuturor fermierilor care dețin echipamente de aplicare a pesticidelor ( mașini de erbicidat) și a celor care utilizează produse de protecția plantelor
Anunț individual: emitere acte administrative fiscale
Anunț individual: emitere acte administrative fiscale
Anunț individual: emitere acte administrative fiscale
Anunț individual: emitere acte administrative fiscale
Anunț individual: emitere acte administrative fiscale
Anunț individual: emitere acte administrative fiscale
Anunț individual: emitere acte administrative fiscale

ANUNȚ CALAMITĂȚI CAUZATE DE SECETA

Prin prezenta aducem la cunoștință utilizatorilor de terenuri cu destinație agricolă din comuna Beriu, înscriși în evidențele APIA, faptul că, în conformitate cu prevederile Ordinului MADR/MAI nr 97/63/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgentă generate de fenomene meteorologice periculoase având ca efect producerea secetei pedologice, modificat și completat prin Ordinul nr. 177/78/2022, pot depune înștiințări scrise, la sediul Primăriei Comunei Beriu, cu privire la pagubele cauzate culturilor agricole de seceta pedologica până cel târziu la data de 15 noiembrie 2022 pentru culturile înființate în primăvara anului 2022 care au fost afectate în procent de peste 30%.
COMUNICAT DE PRESĂ : MADR acordă ajutoare excepționale producătorilor agricoli din sectorul vegetal. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), informează potențialii beneficiari că, în perioada 19 august - 2 septembrie 2022 inclusiv, primește Cereri de solicitare a ajutorului excepțional acordat producătorilor agricoli din sectorul vegetal, în conformitate cu Hotărârea nr. 1032/18.08.2022 privind acordarea unor ajutoare excepționale producătorilor agricoli din sectorul vegetal, publicată în Monitorul Oficial nr. 817/2022.
Anunț individual: emitere acte administrative fiscale
ANUNȚ PRIVIND ACORDAREA SPRIJINULUI MATERIAL SUB FORMĂ DE TICHETE SOCIALE PE SUPORT ELECTRONIC PENTRU ALIMENTE ȘI MESE CALDE
Anunț colectiv: emitere acte administrative fiscale
Anunț individual: emitere acte administrative fiscale
Anunț individual: emitere acte administrative fiscale
Anunț individual: emitere acte administrative fiscale
Anunț individual: emitere acte administrative fiscale
Proces verbal încheiat azi, 21.04.2022 cu privire la încheierea procedurii de informare și consultare a publicului pentru Planul urbanistic de detaliu "Construire casa de locuit de inaltime P,împrejmuire,branșamente utilitati" avand Avizul Arhitectului-sef nr.4.886/23.03.2022 si pentru P.U D."Construire locuința cu regim de inaltime P,împrejmuire,branșamente utilitati" avand Avizul Arhitectului-sef nr.4.8867/23.03.2022.
Consultare asupra propunerilor preliminare PLAN URBANISTIC ZONAL ZONA DE TURISM PENTRU CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICA Adresa: Sat Sibisel, nr. 55, Corn. Beriu, jud. Hunedoara Initiator: BALDEA DANIEL MIHAI ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALA Elaborator PUZ: S.C. ECOARTECH S.R.L. PUBLICUL ESTE INVITAT SA TRANSMITĂ OBSERVAȚII ASUPRA DOCUMENTELOR EXPUSE/DISPONIBILE LA SEDIUL PRIMĂRIEI BERIU IN PERIOADA 18.04.2022 - 02.05.2022
Anunț colectiv: emitere acte administrative fiscale
Anunț colectiv: emitere acte administrative fiscale
Anunț individual: emitere acte administrative fiscale
P.U.D.- "Construire locuimță cu regim de înălțime P și branșamente utilități" - Ștefan Ioan Florin,Ștefan Adina Maria
P.U.D.- "Construire casă de locuit cu regim de înălțime P, împrejmuire, branșamente la utilități" - Vîtcă Emil Daniel, Vîtcă Raluca
ANUNȚ PRIVIND VÂNZAREA PRIN LICITAȚIE a unor bunuri - etapa a II-a; Instrucțiuni ofertanți
INFORMARE : În cadrul recensământului populației și locuințelor se va realiza autorecenzarea asistată a populației, în perioada 14 martie-15 mai 2022
CONSULTARE ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARE PLAN URBANISTIC ZONAL "ZONA REZIDENTIALA (Parcelare teren in 17 parcele in vederea construirii)" adresa: sat Castau, com. Beriu, f.n., jud. Hunedoara Initiator: Vitca Emil Daniel
CONSULTARE ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARE PLAN URBANISTIC ZONAL "P.U.Z. - ZONA REZIDENȚIALA (Parcelare teren in vederea construirii de locuințe" adresa: sat Castau, com. Beriu, f.n., jud. Hunedoara Initiator: Damu Isac
Anunț individual: emitere acte administrative fiscale
Anunț colectiv: emitere acte administrative fiscale
CONSULTARE ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARE PLAN URBANISTIC ZONAL "ZONA REZIDENȚIALA (Parcelare teren in 17 parcele in vederea construirii)" adresa: sat Castau, corn. Beriu, f.n., jud. Hunedoara ; Initiator: Damu Isac
CONSULTARE ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARE PLAN URBANISTIC ZONAL "ZONA REZIDENȚIALA (Parcelare teren in 17 parcele in vederea construirii)" adresa: sat Castau, corn. Beriu, f.n., jud. Hunedoara ; Initiator: Vitca Emil Daniel
Anunț privind înscrierea în lista candidaților pentru personalul de recensământ în vederea prestării serviciilor aferente RECENSĂMÂNTULUI POPULAȚIEI ȘI LOCUINȚELOR 2021 în teritoriu
Consultare asupra propunerilor preliminare PLAN URBANISTIC ZONAL ZONA DE TURISM PENTRU CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICA Adresa: Sat Sibisel, nr. 55, Com. Beriu, jud. Hunedoara Initiator: BALDEA DANIEL MIHAI ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALA
INTENȚIE DE ELABORARE P.U.D. ; Argumentare: GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT;Inițiator: U.A.T. COMUNA BERIU. PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAȚII ȘI PROPUNERI privind intenția de elaborare a P.U.D. în perioada: 10.01.2022- 25.01.2022
INSTRUCȚIUNI OFERTANȚI Privind vânzarea prin licitație a unor bunuri
Informații utile în legătură cu Legea 226/2021 privind consumatorul vulnerabil

Comuna Beriu

gspeech_html   Click to listen highlighted text! gspeech_html Powered By GSpeech
 

 Dl. Emil BÎC , primarul comunei Beriu vă urează bun venit în acest portal de informaţii publice despre comunitatea noastră.

PREZENTARE GENERALĂ
Atestare documentară
Comuna Beriu se situează într-o regiune cu un bogat trecut istoric , deşi mărturiile arheologice din antichitatea daco-romană sunt reduse. " Se ştie că regiunea deluroasă-muntoasă a Carpaţilor Meridionali de la sud de Orăştie cuprinzând un teritoriu de circa 150 km2 adăposteşte o serie de aşezăminte dacice, trădând o viaţă înfloritoare şi multilaterală în ultimele două secole care preced cucerirea romană ".Tot despre această regiune se mai precizează : " pe valea apei Grădişte în zona fostelor Cetăţi dacice întâlnim puţine urme romane , mai multe ale unor posturi militare şi aşezări de păstori, la Orăşlioara de Jos s-a putut identifica o aşezare civilă destul de extinsă indicată prin ziduri ce se găsesc până la râul Beriu "'.Plecând de la aceste situaţii este explicabil că urme romane s-au găsit şi în hotarul localităţii Beriu. Astfel în 14 august 1965, cu ocazia lucrărilor agricole , un plug a scos la suprafaţă o piatră dreptunghiulară cu inscripţie romană . S-a constatat că este vorba de un mormânt roman , de 2 metri lungime , 1.40 metri lăţime şi 80 centimetri adâncime.In mormânt s-au găsitoseminte amestecate cu cărămidă macerată şi pământ. Tot aici s-a descoperit şi ceramică autohtonă foarte veche.şi se crede că acest mormânt a aparţinut unui ostaş din Legiunea XII Gemina.
Placa funerară se păstrează la Muzeul din Orăştie.
Cea mai veche atestare documentară vine de la sârşitul sec. XIII când saşii au început să se organizeze în scaune numite " sedes ''.Astfel " 13 sate din jurul Orăştiei: Turdaş , Pricaz, Căstău , Beriu , Sereca , Sibişel . Romos , Romoşel , Vaidei , Şibot , Balomir. Vinerea , Cugir; îşi aveau scaunul săsesc de la Orăştie . întregul teritoriu amintit face parte din pământul Crăiesc . care ocupă tot sudul Transilvaniei până la Braşov".
Diploma andreiană din 1224 , reânoieşte vechiile privilegii acordate saşilor de către regele maghiar Geza . Saşii au fost colonizaţi în localităţile cele mai bogate , chiar dacă acestea au aparţinut românilor cum a fost cazul Beriului care a fost colonizat în anul 1334.
La colonizarea saşilor în anul 1334 în Beriu . se face menţiunea că existau deja 107   case   locuite   de   români   şi   care   aveau   ca preot   pe   Laurenţiu.   În "Inventarul documentelor istorice" de la Muzeul din Orăştie figurează următoarele acte în care apare şi Beriul : actul 98 datat în 26 mai 1796 şi actul 66 care este un conspect al ajutorului de război plătit în 1793 de satele scaunului Orăştiei . act eliberat de Emeric Somogy , preceptor regal, documentul este original pe patru file , scris în limba germană . In feudalism , la Beriu au existat grajduri pentru caii husarilor . Aceştia ar fi stat în sat vreme de 150 ani, grajdurile au fost ridicate în trei părţi : Pe locul unde este azi Consiliul Popular, la Springheri şi la Rotăriţa. In partea de nord a satului , în Luncă, la locul numit „ Cazărmi ", au existat asemenea obiective militare clădite pe vremea Măriei Tereza . După plecarea husarilor unul dintre edificii a devenit primărie şi locuinţa notarului.
In decursul timpului sunt menţionate denumirile germane , pentru Căstău -Kastendorf pentru Beriu- Berindorf , pentru Sereca - Elsterdorf , sau în maghiară , pentru Orăştioara de Jos - AIso Orestyoora.

Instrumente structurale

Uniunea Europeană Guvernul României Fonduri UE

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate
de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech