Bine ați venit în pagina COMUNEI BERIU   Click to listen highlighted text! Bine ați venit în pagina COMUNEI BERIU Powered By GSpeech
A+ R A-

Principalele acte normative care reglementează organizarea și funcționarea Primăriei Comunei Beriu

Constitutia Romaniei

Legea 215/2001-republicata privind administratia publica locala

Legea 195/2006 Legea-cadru a descentralizarii

Legea 189/1999-republicata privind exercitarea intiativei legislative de catre cetateni Legea 554/2004 privind contenciosul administrativ

Ordonanta de urgenta 27/2003- modificata privind aprobarea tacita

Legea 51/2006-republicata privind serviciile comunitare de utilitati publice Legea 188/1999-republicata privind statutul functionarilor publici

Hotararea 1723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul

Legea 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public Legea 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica

Ordonanta 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor

Ordonanta 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

Legea 571/2003-Codul fiscal

Legea 61/1991-republicata pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice

Legea 114/1996-modificata si completata-Legea locuintei

Legea 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală

Legea 18/1991-republicata Legea fondului funciar

Legea 1/2000pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Leqii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Leqii nr. 169/1997

Legea 247/2005 privind reforma în domeniiie proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente*

Legea 416/2001 privind venitul minim garantat

Legea 448/2006-republicata privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

Legea 350/2006- Legea tinerilor

Legea 50/1991-republicata privind autorizarea executărli lucrărilor de construcţii

Ordonanta de Urgenta 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale

Legea 273/2006 privind finantele publice locale

Legea 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare

Legea 53, Codul Muncii

OUG 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu modificarile si completarile ulterioare

Legea 24/2000 privind normele de tehnica legislativa, cu modificarile si completarile ulterioare

Legea 16/1996-a Arhivelor Nationale

Legea 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatii publice, a functiilor publice si in domeniul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei

Legea 60/1991 privind organizarea si desfasurarea adunarilor publice

OG 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale

Legea 393/2004 privind Statutul alesilor Iocali

OG 28/2008, privind registrul agricol, consolidata in 2009 Legea 114/1996, republicata, legea locuintei

Legea asistentei sociale- nr 292/2011

Legea 17/2000 privind asistenta persoanelor varstnice

Legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului actualizata Legea 217/2010 privind prevenirea si combaterea violentei in familie

Legea 60/1993, republicata, alocatia de stat pentru copii

Legea 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familieie, actualizata

OUG 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, actualizata Legea 416/2001 privind venitul minim garantat

Hotarari ale Consiliului Local Beriu

 

 

Instrumente structurale

Uniunea Europeană Guvernul României Fonduri UE

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate
de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech