Bine ați venit în pagina COMUNEI BERIU   Click to listen highlighted text! Bine ați venit în pagina COMUNEI BERIU Powered By GSpeech
A+ R A-

Hotărâri ale Consiliului Local

Selectați anul :


Registrul Hotărârilor Consiliului Local pe anul 2024

Data Nr Titlul Descarcă document Inițiator Observații
05-02-202415Privind modificarea, completarea și actualizarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul privat al comunei Beriu însușit prin HCL nr. 35/2020primar
05-02-202414privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „REFACERE PODEȚ ÎN CĂSTĂU COMUNA BERIU ,, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”primar
05-02-202413privind aprobarea documentație tehnico-economice, faza PT , actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general , pentru obiectivul de investiții „ Modernizare străzi în comuna Beriu etapa a II-a”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”primar
05-02-202412privind însușirea raportului de evaluare şi a vânzării, cu drept de preempțiune, a unui teren intravilan situat în loc. Orăștioara de Jos, județul Hunedoara primar
05-02-202411Privind aprobarea Regulamentului de acordare a premiilor pentru cuplurile din comuna Beriu care își aniversează căsătoriaprimar
05-02-202410Privind actualizarea programului anual al achizițiilor publice al S.C. AGROBERIANUL SRL Beriu pentru anul 2024primar
05-02-20249privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al S.C. AGROBERIANUL SRL Beriuprimar
05-02-20248Privind actualizarea programului anual al achizițiilor publice al UAT Beriu pentru anul 2024primar
05-02-20247Privind aprobarea bugetului general al comunei Beriu pe anul 2024primar
22-01-20246privind aprobarea documentatiei tehnico-economice ( faza DALI), a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții “MODERNIZARE DJ 705A: ORĂȘTIE – COSTEȘTI –SARMIZEGETUSA REGIA, KM 2+200 – KM 19+465”primar
11-01-20245privind aprobarea proiectului „BIBLIO HD ”, a cheltuielilor proiectului ce se va depune spre finanțare în cadrul Investiției 17. Scheme de finanțare pentru biblioteci pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale, operațiunea D. Componențe digitale, Capital Uman și utilizarea internetului, Componența 7- Transformare digitală a Planului Național de Redresare și Reziliențăprimar
11-01-20244privind aprobarea proiectului „MODERNIZARE DJ 705A: ORĂȘTIE – COSTEȘTI –SARMIZEGETUSA REGIA, KM 2+200 – KM 19+465”, a cheltuielilor proiectului și a Acordului de parteneriat încheiat între Unitatea Administrativ Teritorială Județul Hunedoara - lider de proiect şi Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Beriu – Partener1 și Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Orăștioara de Sus, în vederea depunerii acestuia spre finanțare în cadrul Programului Regional Vest 2021-2027, Prioritatea 5 – Regiune conectată, Obiectiv specific RSO3.2 Dezvoltarea și ameliorarea unei mobilități naționale, regionale și locale sustenabile, reziliente la schimbările climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere (FEDR)Intervenția Regională 5.1A - Drumuri județene, Apel de proiecte nr PRV/5.1A/1primar
11-01-20243Privind aprobarea contului de închidere a exercițiului bugetar pe anul 2023primar
11-01-20242Privind aprobarea executiei bugetului local al comunei Beriu întocmită pe secțiunea de funcționare și dezvoltare pentru trimestrul IV al anului 2023primar
11-01-20241Privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din raza teritorială a Comunei Beriu, pentru anul şcolar 2024- 2025primar

Instrumente structurale

Uniunea Europeană Guvernul României Fonduri UE

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate
de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech