Bine ați venit în pagina COMUNEI BERIU   Click to listen highlighted text! Bine ați venit în pagina COMUNEI BERIU Powered By GSpeech
A+ R A-

Selectați anul :


Registrul Hotărârilor Consiliului Local pe anul 2024

Data Nr Titlul Descarcă document Inițiator Observații
11-04-202430Privind rectificarea bugetului local al comunei Beriu pentru anul 2024primar
05-04-202429Privind prelungirea valabilității Scrisorii de garantie de la F.N.G.C.I.M.M. S.A.-I.F.N pentru implementarea proiectului intitulat: ,, Construirea unei gradinite cu program prelungit in comuna Beriu, judetul Hunedoara,, in baza contractului de finantare nerambursabila nr. C0720EM00011652200332/ 2017primar
03-04-202428Pentru modificarea HCL 21/2016 privind aprobarea Regulamentului referitor la regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit de interes localprimar
03-04-202427Privind modificarea, completarea și actualizarea inventarului bunurilor ce alcătuiescprimar
03-04-202426privind participarea la Programul vizând sisteme de alimentare cu apă, canalizare şi epurare a apelor uzate și aprobarea depunerii proiectului „ÎMBUNĂTĂȚIREA FACILITĂȚILOR DE CAPTARE,TRANSPORT, TRATARE ȘI ÎNMAGAZINARE APĂ ÎN UAT-URILE ORĂȘTIE ȘI BERIU”primar
03-04-202425Pentru modificarea HCL 50/2023 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare, a Caietului de sarcini , a contractului de delegare a gestiunii , precum și stabilirea cotizației/locuitor/an și a tarifelor serviciilor oferite de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,,Serviciul județean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân”, pentru UAT Comuna Beriu primar
03-04-202424Privind alegerea preşedintelui de şedinţăprimar
22-03-202423privind aprobarea proiectului „MODERNIZARE DJ 705A: ORĂȘTIE – COSTEȘTI –SARMIZEGETUSA REGIA, KM 2+200 – KM 19+465”, a cheltuielilor proiectului și a Acordului de parteneriat încheiat între Unitatea Administrativ Teritorială Județul Hunedoara - lider de proiect şi Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Beriu și Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Orăștioara de Sus, în vederea depunerii acestuia spre finanțareîn cadrul Programului Regional Vest 2021-2027, Prioritatea 5 – Regiune conectată, Obiectiv specific RSO3.2 Dezvoltarea și ameliorarea unei mobilități naționale, regionale și locale sustenabile, reziliente la schimbările climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere (FEDR) Intervenția Regională 5.1A - Drumuri județene, Apel de proiecte nr PRV/5.1A/1primar
14-03-202422pentru modificarea Anexei nr. 5 la Hotărârea Consiliului Local Beriu nr. 8/2024 privind actualizarea programului anual al achizițiilor publice al UAT Beriu pentru anul 2024primar
14-03-202421Privind aprobarea programului anual al finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al comunei Beriu în anul 2024primar
14-03-202420Privind aprobarea prevederilor bugetului pe anul 2024 al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic “Valea Orăștiei”primar
14-03-202419privind aprobarea repartizării profitului net realizat de Regia Publica Locală Ocolul Silvic „Valea Orăștiei” R.A Orăștie în exercițiul financiar 2023primar
14-03-202418Privind aprobarea încheierii exercițiului bugetar pe anul 2023 a Regiei Publice Locale Ocolul Silvic “Valea Orăștiei”primar
14-03-202417privind aprobarea repartizării fondurilor din bugetul local pe anul 2024 capitolul 67.02 „Cultură, recreere şi religie” pentru fiecare manifestare aprobată în Programul manifestărilor cultural și artistice ce se vor desfășura pe parcursul anului 2024 în comuna Beriu primar
14-03-202416privind aprobarea Programului manifestărilor culturale și artistice ce se vor desfăşura pe parcursul anului 2024 în comuna Beriu primar
05-02-202415Privind modificarea, completarea și actualizarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul privat al comunei Beriu însușit prin HCL nr. 35/2020primar
05-02-202414privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „REFACERE PODEȚ ÎN CĂSTĂU COMUNA BERIU ,, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”primar
05-02-202413privind aprobarea documentație tehnico-economice, faza PT , actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general , pentru obiectivul de investiții „ Modernizare străzi în comuna Beriu etapa a II-a”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”primar
05-02-202412privind însușirea raportului de evaluare şi a vânzării, cu drept de preempțiune, a unui teren intravilan situat în loc. Orăștioara de Jos, județul Hunedoara primar
05-02-202411Privind aprobarea Regulamentului de acordare a premiilor pentru cuplurile din comuna Beriu care își aniversează căsătoriaprimar
05-02-202410Privind actualizarea programului anual al achizițiilor publice al S.C. AGROBERIANUL SRL Beriu pentru anul 2024primar
05-02-20249privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al S.C. AGROBERIANUL SRL Beriuprimar
05-02-20248Privind actualizarea programului anual al achizițiilor publice al UAT Beriu pentru anul 2024primar
05-02-20247Privind aprobarea bugetului general al comunei Beriu pe anul 2024primar
22-01-20246privind aprobarea documentatiei tehnico-economice ( faza DALI), a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții “MODERNIZARE DJ 705A: ORĂȘTIE – COSTEȘTI –SARMIZEGETUSA REGIA, KM 2+200 – KM 19+465”primar
11-01-20245privind aprobarea proiectului „BIBLIO HD ”, a cheltuielilor proiectului ce se va depune spre finanțare în cadrul Investiției 17. Scheme de finanțare pentru biblioteci pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale, operațiunea D. Componențe digitale, Capital Uman și utilizarea internetului, Componența 7- Transformare digitală a Planului Național de Redresare și Reziliențăprimar
11-01-20244privind aprobarea proiectului „MODERNIZARE DJ 705A: ORĂȘTIE – COSTEȘTI –SARMIZEGETUSA REGIA, KM 2+200 – KM 19+465”, a cheltuielilor proiectului și a Acordului de parteneriat încheiat între Unitatea Administrativ Teritorială Județul Hunedoara - lider de proiect şi Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Beriu – Partener1 și Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Orăștioara de Sus, în vederea depunerii acestuia spre finanțare în cadrul Programului Regional Vest 2021-2027, Prioritatea 5 – Regiune conectată, Obiectiv specific RSO3.2 Dezvoltarea și ameliorarea unei mobilități naționale, regionale și locale sustenabile, reziliente la schimbările climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere (FEDR)Intervenția Regională 5.1A - Drumuri județene, Apel de proiecte nr PRV/5.1A/1primar
11-01-20243Privind aprobarea contului de închidere a exercițiului bugetar pe anul 2023primar
11-01-20242Privind aprobarea executiei bugetului local al comunei Beriu întocmită pe secțiunea de funcționare și dezvoltare pentru trimestrul IV al anului 2023primar
11-01-20241Privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din raza teritorială a Comunei Beriu, pentru anul şcolar 2024- 2025primar

Instrumente structurale

Uniunea Europeană Guvernul României Fonduri UE

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate
de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech