Bine ați venit în pagina COMUNEI BERIU   Click to listen highlighted text! Bine ați venit în pagina COMUNEI BERIU Powered By GSpeech
A+ R A-

Selectați anul :


Registrul Hotărârilor Consiliului Local pe anul 2020

Data Nr Titlul Descarcă document Inițiator Observații
18-09-202045Privind aprobarea executiei bugetului local al comunei Beriu întocmită pe secțiunea de funcționare și dezvoltare pentru trimestrul II al anului 2020primar
18-09-202044Privind rectificarea bugetului local al comunei Beriu pe anul 2020primar
02-09-202042Privind prelungirea valabilității Scrisorii de garantie de la F.N.G.C.I.M.M. S.A.-I.F.N pentru implementarea proiectului intitulat: ,, Realizare centru scolar de tip after-school in Comuna Beriu, Judetul Hunedoara ,, in baza contractului de finantare nerambursabila nr. C0720EM00031552200589/22.12.2016primar
02-09-202041Privind constatarea situației juridice a unui teren proprietate privată a comunei Beriuprimar
02-09-202040Privind rectificarea bugetului local al comunei Beriu pe anul 2020primar
02-09-202039Privind alegerea preşedintelui de şedinţăprimar
06-08-202038Privind rectificarea bugetului local al comunei Beriu pe anul 2020primar
06-08-202037 Privind completarea Programului anual al achizițiilor publice al UAT Beriu pentru anul 2020 primar
06-08-202036privind aprobarea efectuării unui schimb de terenuri între comuna Beriu şi un proprietar privatprimar
06-08-202035privind aprobarea inventarului domeniului privat al comunie Beriu primar
10-07-202034Privind prelungirea valabilității Scrisorii de garantie de la F.N.G.C.I.M.M. S.A.-I.F.N pentru implementarea proiectului intitulat: “Modernizare si dotare camine culturale in satele Orastioara de Jos, Sereca, Sibisel (Sibiselu Nou si Sibiselul Vechi), comuna Beriu, judetul Hunedoara” in baza contractului de finantare nerambursabila nr. C0760CM00011652200164 / 04.10.2017primar
10-07-202033privind participarea Comunei Beriu la “Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public”și aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului “Eficientizarea și modernizarea iluminatului public, Comuna Beriu județul Hunedoara”primar
30-06-202032Privind prelungirea valabilității Scrisorii de garantie de la F.N.G.C.I.M.M. S.A.-I.F.N pentru implementarea proiectului intitulat: ,, Construirea unei gradinite cu program prelungit in comuna Beriu, judetul Hunedoara,, in baza contractului de finantare nerambursabila nr. C0720EM00011652200332/ 2017primar
30-06-202031Privind stabilirea cuantumului orar al compensației acordate voluntarilor pentru timpul efectiv de lucru prestat la intervenții și la celelalte activități prevăzute în programul serviciului de urgență voluntarprimar
30-06-202030Privind rectificarea bugetului local al comunei Beriu pe anul 2020primar
12-06-202029Privind completarea listei bunurilor, concesionate operatorului regional SC Activitatea Goscom SA Orăștie, cu rețelele de canalizare, stații de pompare și stația de epurare, investiții realizate în satele comunei Beriu primar
12-06-202028privind aprobarea instrumentării dosarului tehnic aferent cererii de sprijin pentru schema de ajutor de stat aferenta Măsurii 15 “Servicii de silvomediu, servicii climatice si conservarea pădurilor”, submăsura 15.1 “Plati pentru angajamente de silvomediu” din cadrul PNDR 2014-2020, Sesiunea 3/2020primar
12-06-202027Privind alegerea preşedintelui de şedinţăprimar
19-05-202026privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,, Amenajare cabinete medicale la parterul blocului de locuințe nr.1, sat Beriu, Comuna Beriu, Județul Hunedoaraprimar
19-05-202025Privind aprobarea finanţării nerambursabile de la bugetul local al comunei Beriu pe anul 2020 a proiectelor depuse de unităţile de cult din comuna Beriuprimar
19-05-202024privind constituirea comisiei locale de ordine publică a comunei Beriu primar
30-04-202023Privind aprobarea menţinerii reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din raza teritorială a Comunei Beriu, pentru anul şcolar 2020- 2021primar
30-04-202022Privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pentru anul 2019primar
30-04-202021Privind aprobarea executiei bugetului local al comunei Beriu întocmit pe secțiunea de funcționare și dezvoltare pentru trimestrul I ,anul 2020primar
30-04-202020privind indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2021 primar
30-04-202019Pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Beriu nr. 52/2017 privind reglementarea acordării beneficilor sociale respectiv ajutoare de urgenţă locuitorilor comunei Beriu primar
19-03-202018Privind aprobarea programului anual al finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al comunei Beriu în anul 2020primar
19-03-202017Privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Construirea unei gradinite cu program prelungit in comuna Beriu, judetul Hunedoara,,primar
19-03-202016Privind aprobarea executiei bugetelor întocmite pe cele două secțiuni funcționare și dezvoltare la data de 31.12.2019primar
19-03-202015Privind aprobarea prevederilor bugetului pe anul 2020 al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic “Valea Orăștiei”primar
19-03-202014Privind aprobarea încheierii exercițiului bugetar pe anul 2019 a Regiei Publice Locale Ocolul Silvic “Valea Orastieiprimar
17-02-202012Privind aprobarea numărului și cuantumului burselor școlare acordate în semestrul II an școlar 2019-2020primar
17-02-202010privind actualizarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor al comunei BERIUprimar
17-02-20209Privind aprobarea Planului de lucrări de interes local pe anul 2020, lucrări prestate de persoanele care beneficează de venitul minim garantat conform Legii nr.416/ 2001primar
17-02-20208Privind actualizarea programului anual al achizițiilor publice al UAT Beriu pentru anul 2020primar
17-02-20207Privind actualizarea programului anual al achizițiilor publice al S.C. AGROBERIANUL SRL Beriu pentru anul 2020primar
17-02-20206privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al S.C. AGROBERIANUL SRL Beriuprimar
17-02-20205Privind aprobarea bugetului general al comunei Beriu pe anul 2020primar
31-01-20203privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Beriu, a instituţiilor şi serviciilor publice, fără personalitate juridică, aflate în subordinea Consiliului local Beriu primar
08-01-20202privind aprobarea dezmembrării unui imobil proprietatea comunei Beriu , situat în intravilanul localității Beriuprimar
08-01-20201privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare pentru sursa de finanţare A –activităţi finanțate integral de la bugetul local pe anul 2019primar

Instrumente structurale

Uniunea Europeană Guvernul României Fonduri UE

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate
de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech