Bine ați venit în pagina COMUNEI BERIU   Click to listen highlighted text! Bine ați venit în pagina COMUNEI BERIU Powered By GSpeech
A+ R A-

Selectați anul :


Registrul Hotărârilor Consiliului Local pe anul 2023

Data Nr Titlul Descarcă document Inițiator Observații
09-03-202324privind modificarea și aprobarea statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Comunei Beriu primar
09-03-202323Privind modificarea și completarea Programului anual al achizițiilor publice al UAT Beriu pentru anul 2023 primar
09-03-202322Privind aprobarea depunerii proiectului ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echi-pamente digitale a Școlii Gimnaziale Constantin Daicoviciu din comuna Beriu”, finanțat prin PNRR Componenta C15 - Educație primar
09-03-202321privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „ Refacere podeț în Căstău, comuna Beriu” aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului primar
09-03-202320Privind actualizarea programului anual al achizițiilor publice al S.C. AGROBERIANUL SRL Beriu pentru anul 2023primar
09-03-202319privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al S.C. AGROBERIANUL SRL Beriuprimar
16-02-202318Privind aprobarea contului de închidere a exercițiului bugetar pe anul 2022primar
16-02-202317Privind aprobarea executiei bugetului local al comunei Beriu întocmită pe secțiunea de funcționare și dezvoltare pentru trimestrul IV al anului 2022primar
16-02-202316pentru aprobarea Regulamentului de acordare a unui sprijin financiar în valoare netă de 500 de lei, pentru cuplurile din comuna Beriu care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptăprimar
16-02-202315aprobarea pachetului de măsuri referitor la activitățile serviciului de salubrizare în cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Județul Hunedoara primar
16-02-202314privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii -DALI, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „ Modernizare străzi în comuna Beriu etapa a II-a”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului primar
16-02-202313Privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al comunei Beriu a unui imobil- teren cu destinația de drumprimar
16-02-202312Privind aprobarea Planului de lucrări de interes local pe anul 2023 lucrări prestate de persoanele care beneficează de venitul minim garantatprimar
16-02-202311Privind actualizarea programului anual al achizițiilor publice al UAT Beriu pentru anul 2023primar
31-01-202310privind aprobarea Protocolului de colaborare cu Ministerul Muncii și Solidarității Sociale , în cadrul proiectului ,,HUB de Servicii MMS-SII MMSS”, cod MySmis 130963primar
31-01-20239privind modificarea și aprobarea statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Comunei Beriu primar
31-01-20238privind aprobarea introducerii în inventarul domeniului public al UAT comuna Beriu a bunurilor care fac parte din sistemului public de canalizareprimar
31-01-20237Privind stabilirea regimului juridic al constructiei – stație de epurare din unitatea adminsitrativ teritorială comuna Beriu primar
31-01-20236Privind stabilirea regimului juridic al unor terenuri aparținând comunei Beriu primar
31-01-20235Privind aprobarea menţinerii reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din raza teritorială a Comunei Beriu, pentru anul şcolar 2023- 2024 primar
31-01-20234privind aprobarea propunerilor de criterii pentru stabilirea solicitanților care au acces la locuinte și a ordinii de prioritate in soluționarea cererilor precum și repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în comuna Beriu primar
31-01-20233Privind aprobarea bugetului general al comunei Beriu pe anul 2023primar
20-01-20232privind aprobarea Documentelor suport si a Documentației pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect ,, Delegarea gestiunii Serviciului de salubrizare in zona de colectare 1 Brad + 2 Hațeg + 3 Centru , Județul Hunedoara”, mandatarea Asociației sa organizeze procedura de achiziție până la finalizarea acesteia, precum si mandatarea președintelui Asociației sa semneze contractul de delegareprimar
20-01-20231Privind alegerea preşedintelui de şedinţăprimar

Instrumente structurale

Uniunea Europeană Guvernul României Fonduri UE

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate
de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech