Bine ați venit în pagina COMUNEI BERIU   Click to listen highlighted text! Bine ați venit în pagina COMUNEI BERIU Powered By GSpeech
A+ R A-

Selectați anul :


Registrul Hotărârilor Consiliului Local pe anul 2021

Data Nr Titlul Descarcă document Inițiator Observații
08-07-202147Privind prelungirea valabilității Scrisorii de garantie de la F.N.G.C.I.M.M. S.A.-I.F.N pentru implementarea proiectului intitulat: “Modernizare si dotare camine culturale in satele Orastioara de Jos, Sereca, Sibisel (Sibiselu Nou si Sibiselul Vechi), comuna Beriu, judetul Hunedoara” in baza contractului de finantare nerambursabila nr. C0760CM00011652200164 / 04.10.2017primar
08-07-202146Privind prelungirea valabilității Scrisorii de garantie de la F.N.G.C.I.M.M. S.A.-I.F.N pentru implementarea proiectului intitulat: ,, Construirea unei gradinite cu program prelungit in comuna Beriu, judetul Hunedoara,, in baza contractului de finantare nerambursabila nr. C0720EM00011652200332/ 2017primar
24-06-202145Privind alegerea preşedintelui de şedinţăprimar
24-06-202144privind aprobarea prelungirii unui contract de închiriereprimar
24-06-202142Privind modificarea HCL 24/2020 referitoare la constituirea comisiei locale de ordine publică a comunei Beriuprimar
24-06-202141Privind aprobarea executiei bugetului local al comunei Beriu întocmită pe secțiunea de funcționare și dezvoltare pentru trimestrul I al anului 2021primar
24-06-202140privind aprobarea Regulamentului referitor la conditiile in care se realizeaza accesul pe proprietatea publică sau privată a Comunei Beriu in vederea instalarii, intretinerii, inlocuirii sau mutarii retelelor de comunicatii electronice sau a elementelor de infrastructura necesare sustinerii acestora, modul de utilizare partajata a elementelor de infrastructura, precum si masurile privind construirea de retele de comunicatii electronice insubteranprimar
27-05-202139Privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Beriu în Adunarea Generală a ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ,, SISTEMUL INTEGRAT DE GESTIONARE A DEȘEURILOR JUDEȚUL HUNEDOARA,,primar
27-05-202138privind aprobarea prelungirii unui contract de închiriereprimar
27-05-202137privind aprobarea achiziţionării unor servicii juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare de la un avocat, în dosarul nr. 1998/272/2020 – Judecătoria Orăștieprimar
27-05-202136Privind modificarea și completarea Programului anual al achizițiilor publice al UAT Beriu pentru anul 2021primar
27-05-202135privind concesionarea prin licitație a terenului proprietate privată a comunei Beriu , situat în localitate Beriu, în suprafața de 1.078 mp, înscris în CF nr. 63979primar
27-05-202134privind concesionarea prin licitație a terenului proprietate privată a comunei Beriu , situat în localitate Beriu, în suprafața de 795 mp, înscris în CF nr. 63148primar
27-05-202133privind concesionarea prin licitație a terenului proprietate privată a comunei Beriu , situat în localitate Beriu, în suprafața de 1.290 mp, înscris în CF nr. 63656primar
27-05-202132privind concesionarea prin licitație a terenului proprietate privată a comunei Beriu , situat în localitate Beriu, în suprafața de 20.239 mp, înscris în CF nr. 63655primar
27-05-202131privind concesionarea prin licitație a terenului proprietate privată a comunei Beriu , situat în localitate Beriu, în suprafața de 17.430 mp, înscris în CF nr. 63654primar
27-05-202130privind concesionarea prin licitație a terenului proprietate privată a comunei Beriu , situat în localitate Beriu, în suprafața de 1252 mp, înscris în CF nr. 63980primar
27-05-202129privind concesionarea prin licitație a terenului proprietate privată a comunei Beriu , situat în localitate Beriu, în suprafața de 392 mp, înscris în CF nr. 62943primar
27-05-202128privind indexarea cu rata inflației a impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2022 primar
22-04-202127Privind aprobarea Devizului General actualizat după finalizarea lucrărilor de execuție pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare DC 54 A: DJ 705A( Căstău)-Cucuiş km.0+000-km.11+400 , comuna Beriu, Judetul Hunedoaraprimar
22-04-202126privind îndreptarea unei erori materiale apărute cu ocazia redactării Anexei la HCL nr. 17/2021 privind completarea inventarului domeniului privat al comunei Beriu aprobat prin HCL nr. 35/2020primar
22-04-202124privind aprobarea repartizării profitului net realizat de Regia Publica Locală Ocolul Silvic „Valea Orăștiei” R.A Orăștie în exercițiul financiar 2020primar
22-04-202123Privind actualizarea programului anual al achizițiilor publice al UAT Beriu pentru anul 2021primar
22-04-202122Privind aprobarea prevederilor bugetului pe anul 2021 al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic “Valea Orăștiei”primar
22-04-202121Privind aprobarea incheierii exercițiului bugetar pe anul 2020 a Regiei Publice Locale Ocolul Silvic “Valea Orastiei”primar
22-04-202120Privind aprobarea bugetului general al comunei Beriu pe anul 2021primar
01-04-202119Privind aprobarea dezmembrării unui imobil proprietatea comunei Beriuprimar
01-04-202118Privind aprobarea participării comunei Beriu la realizarea proiectului ,, VIA TRANSILVANICA,, (Calea Transilvaniei)primar
01-04-202117Privind completarea inventarului domeniului privat al comunei Beriu aprobat prin HCL nr. 35/2020 primar
01-04-202116Privind aprobarea închirierii prin aplicarea procedurii de atribuire directă, a pajiștilor proprietate privată a comunei Beriu primar
11-03-202113Privind aprobarea vânzării din domeniul privat al comunei Beriu , prin licitație publică a imobilului – teren intravilan- situat în localitatea Sibișel, comuna Beriu, județul Hunedoaraprimar
11-03-202112Privind aprobarea exploatării pajiștilor permanente aflate în proprietatea privată a comunei Beriuprimar
11-03-202111Privind aprobarea modului de întocmire și ținere a registrului agricol pe raza comunei Beriu primar
25-02-202110Privind aprobarea dezmembrării unor imobile proprietatea comunei Beriu primar
25-02-20219Privind aprobarea cuantumului burselor școlare acordate până la sfârșitul anului 2021primar
25-02-20218Privind aprobarea menţinerii reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din raza teritorială a Comunei Beriu, pentru anul şcolar 2021- 2022 primar
25-02-20217Privind nominalizarea de către Consiliul Local al Comunei Beriu a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Beriu primar
25-02-20216Privind actualizarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor al comunei BERIUprimar
25-02-20215Privind aprobarea Planului de lucrări de interes local pe anul 2021, lucrări prestate de persoanele care beneficează de venitul minim garantat conform Legii nr.416/ 2001primar
25-02-20214Privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al comunei Beriuprimar
29-01-20213Privind aprobarea contului de închidere a exercițiului bugetar pe anul 2020primar
29-01-20212Privind aprobarea executiei bugetului local al comunei Beriu întocmită pe secțiunea de funcționare și dezvoltare pentru trimestrul IV al anului 2020primar
29-01-20211Privind alegerea preşedintelui de şedinţăprimar

Instrumente structurale

Uniunea Europeană Guvernul României Fonduri UE

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate
de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech