OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.

Selectați anul :


Hotărâri ale Consiliului Local pe anul 2018

Data Nr Titlul Descarcă document
10-04-201816privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru investiţia ,, BLOC DE LOCUINTE PENTRU TINERI DESTINATE ÎNCHIRIERII,, comuna Beriu , judeţu Hunedoara
10-04-201815Privind acordarea unui mandat special referitor la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitara APAZOR
10-04-201814Privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Beriu , însuşit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 15/1999
08-03-201813Privind aprobarea preţului de pornire la licitaţie pentru material lemnos fasonat din fondul forestier proprietate publică a unităţii admnistrativ teritoriale Beriu,destinat agenţilor economici, pentru anul 2018
08-03-201812Privind aprobarea preţului de valorificare către populatie a masei lemnoase de răşinoase ce va fi vândut din fondul forestier proprietate publică a unităţii admnistrativ teritoriale Beriu, pentru anul 2018
08-03-201811privind aprobarea prevederilor bugetului pe anul 2018 a Regiei Publice Locale Ocolul Silvic “Valea Orastiei”
08-03-201810privind aprobarea încheierii exerciţiului Bugetar pe anul 2017 a Regiei Publice Locale Ocolul Silvic “Valea Orastiei”
08-03-20189Privind aprobarea măsurilor edilitar-gospodăreşti de interes local în vederea păstrării curăţeniei, bunei gospodăriri şi înfrumuseţării Comunei Beriu
08-02-20185privind actualizarea programului anual al achiziţiilor publice –instrument managerial în cadrul Strategiei anuale de achiziţii publice a comunei Beriu - pentru anul 2018
08-02-20185Anexe la HCL 5/2018 - planul de achizitii pe 2018
08-02-20184Privind aprobarea bugetului general al comunei Beriu pe anul 2018
08-02-20183privind actualizarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor al comunei B e r i u.
08-02-20183Anexa la HCL 3/2018
08-02-20182privind aprobarea Planului de lucrări de interes local pe anul 2018, lucrări prestate de persoanele care beneficează de venitul minim garantat conform Legii nr.416/ 2001
08-02-20182Anexa la HCL 2/2018
08-01-20181privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Beriu, a instituţiilor şi serviciilor publice, fără personalitate juridică, aflate în subordinea Consiliului local Beriu
08-01-20181Anexa la HCL 1/2018