OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.

Selectați anul :


Anunțuri-Consultare publică pe anul 2017

Data Titlul Descarcă document
01-09-2017PROIECT NR.50 /2017 privind aprobarea tarifelor, exclusiv taxa pentru deşeurile inerte şi nepericuloase încredinţate în vederea eliminării finale prin depozitare, practicate de SC RETIM SA ECOLOGIC pentru colectarea deşeurilor menajere şi similare de la populaţie, agenţii economici şi instituţii publice în comuna Beriu
01-09-2017Proiect nr.51/ 2017 privind reglementarea acordării beneficilor sociale respectiv ajutoare de urgenţă şi ajutoare de înmormântare, locuitorilor comunei Beriu
17-07-2017PROIECT nr. 43/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Beriu, a instituţiilor şi serviciilor publice, fără personalitate juridică, aflate în subordinea Consiliului local Beriu
15-05-2017Proiect nr.35/2017 privind aprobarea concesionării prin licitație publică a două terenuri neproductive aflate în proprietatea privată a comunei Beriu
15-05-2017Proiect nr.36/2017 Privind aprobarea modalității de înștiințare individuală a obligațiilor ce revin persoanelor fizice și juridice din comuna Beriu, cu privire la registrul agricol
31-03-2017Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului tarifelor practicate de S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. Timişoara pentru colectarea deşeurilor menajere și similare de la populație, agenți economici și instituții publice, în comuna Beriu
28-03-2017Proiect de hotărâre privind iniţierea procedurii de închiriere prin licitaţie publică a păşunii în suprafaţă de 95,35 ha. proprietatea privată a Primăriei Comunei Beriu destinate păşunatului animalelor .; Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 9/ 2017 referitoare la aprobarea nivelului tarifelor practicate de S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. Timişoara pentru colectarea deşeurilor menajere și similare de la populație, agenți economici și instituții publice, în comuna Beriu
28-03-2017Proiect de hotărâre privind iniţierea procedurii de închiriere prin licitaţie publică a păşunii în suprafaţă de 95,35 ha. proprietatea privată a Primăriei Comunei Beriu destinate păşunatului animalelor .; Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 9/ 2017 referitoare la aprobarea nivelului tarifelor practicate de S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. Timişoara pentru colectarea deşeurilor menajere și similare de la populație, agenți economici și instituții publice, în comuna Beriu
27-02-2017PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului general al comunei Beriu pe anul 2017
27-02-2017Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției sub formă de cotizaţiei datorată de Consiliul Local al Comunei Beriu , în calitate de membru fondator al Asociaţiei Sportive ,,BERIANUL,, pentru anul 2017
27-02-2017Proiect de hotărâre privind aprobarea prevederilor bugetului pe anul 2017 a Regiei Publice Locale Ocolul Silvic “Valea Orastiei
27-01-2017Proiect de hotărâre privind iniţierea procedurii de închiriere prin licitaţie publică a păşunii în suprafaţă de 92,85 ha. proprietatea privată a Primăriei Comunei Beriu destinate păşunatului animalelor .
03-01-2017Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de lucrări de interes local pe anul 2017, lucrări prestate de persoanele care beneficează de venitul minim garantat conform Legii nr.416/ 2001 ; Proiect de hotărâre privind actualizarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor al comunei B e r i u