OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.

Selectați anul :


Anunțuri pe anul 2017

Data Titlul Descarcă document
01-09-2017În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, primarul comunei Beriu, supune dezbaterii publice următorul proiect de act normative: Proiect de hotărâre nr. 50 /01.09.2017 privind aprobarea tarifelor, exclusiv taxa pentru deşeurile inerte şi nepericuloase încredinţate în vederea eliminării finale prin depozitare, practicate de SC RETIM SA ECOLOGIC pentru colectarea deşeurilor menajere şi similare de la populaţie, agenţii economici şi instituţii publice în comuna Beriu ; Proiect de hotărâre nr. 51/ 01.09.2017 privind reglementarea acordării beneficilor sociale respectiv ajutoare de urgenţă şi ajutoare de înmormântare, locuitorilor comunei Beriu
18-07-2017Primăria comunei Beriu organizează în data de 02 august 2017 licitație publică privind concesionarea unor terenuri.
15-05-2017În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, primarul comunei Beriu, supune dezbaterii publice următorul proiect de act normative: Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a două terenuri neproductive aflate în proprietatea privată a comunei Beriu; Proiect de hotărâre privind aprobarea modalității de înștiințare individuală a obligațiilor ce revin persoanelor fizice și juridice din comuna Beriu, cu privire la registrul agricol
19-04-2017Primăria comunei Beriu organizează în datele de 03.05.2017 și 04.05.2017 licitație publică privind închirierea unei suprafețe de pășune comunală.
01-02-2017Primăria comunei Beriu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, grad profesional principal, în cadrul Compartimentului executare silită
01-02-2017Bibliografie examen pt. concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, grad profesional principal, în cadrul Compartimentului executare silită
19-01-2017Licitație publică vânzare imobile