Bine ați venit în pagina COMUNEI BERIU   Click to listen highlighted text! Bine ați venit în pagina COMUNEI BERIU Powered By GSpeech
A+ R A-

Hotărâri ale Consiliului Local

Selectați anul :


Hotărâri ale Consiliului Local pe anul 2019

Data Nr Titlul Descarcă document
27-06-201937Privind înscrierea unor imobile ,, drumuri de exploatare și canale,, în comuna Beriu în evidențele de publicitate imobiliară, în proprietatea comunei Beriu –domeniul public, pentru desfășurarea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor pe sectoare cadastrale
27-06-201937Anexa la HCL 37/2019
27-06-201936privind completarea programului anual al achizițiilor publice pe anul 2019, aprobat prin HCL nr. 18/2019
27-06-201934privind aprobarea achiziţionării unor servicii juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare de la un avocat, în dosarul nr. 7835/299/2019 – Judecătoria Sectorului 1 București și în dosarul nr. 17012/3/2019 – Tribunalul București
27-06-201933privind completarea programului anual al achizițiilor publice pe anul 2019, aprobat prin HCL nr. 18/2019
27-06-201933Anexa l HCL 33/2019
27-06-201932Privind aprobarea modificării Regulamentului serviciului de salubrizare al județului Hunedoara, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 74/2018
27-06-201932Anexa la HCL 32/2019
27-06-201931Privind aprobarea încadrării populației satelor ce aparțín municipiilor și orașelor în mediul rural, care vasta la baza aplicării noilor tarife de colectare, transport și depozitare a deseurilor municipale si similar de către operatorul serviciului public de salubrizare
27-06-201930Privind aprobarea Regulamentului referitor la implementarea și eliberarea formatului unic al modelului card-legitimație de parcare pentru persoanele cu handicap
27-06-201930Anexa la HCL 30/2019
24-05-201927Privind constatarea încetării contractului de concesiune încheiat între Comuna Beriu și SC MONTEVIDEO SRL Beriu
02-05-201923privind aprobarea Planului Urbansitic Zonal şi a Regulamentului local de urbansim aferent, pentru CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ ,sat Căstău, comuna Beriu, judeţul Hunedoara
19-04-201922privind aprobarea unui Acord de cooperare între Consiliul Local al comunei Beriu și persoane juridice
19-04-201921privind aprobarea trecerii unui teren din proprietatea Statului Român în proprietatea comunei Beriu
19-04-201920Privind constatarea încetării contractului de concesiune încheiat între Comuna Beriu și SC MONTEVIDEO SRL Beriu
19-04-201918Privind actualizarea programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2019
19-04-201918Anexa la HCL 18/2019
19-04-201917Privind aprobarea bugetului general al comunei Beriu pe anul 2019
19-04-201917Anexa 1 la HCL 17/2019
19-04-201917Anexele 2-5 la HCL 17/2019
19-04-201916Privind aprobarea prevederilor bugetului pe anul 2019 al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic “Valea Orăștiei”
19-04-201916Anexa la HCL 16/2019
19-04-201915privind indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2020
28-03-201914privind aprobarea menţinerii reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din raza teritorială a Comunei Beriu, pentru anul şcolar 2019- 2020
28-03-201913privind aprobarea închirierii suprafețelor de pajiște disponibile din domeniul privat al comunei Beriu
28-03-201913Anexa 1 la HCL 13/2019
28-03-201913Anexa 2 la HCL 13/2019
28-03-201912privind aprobarea incheierii exercițiului bugetar pe anul 2018 a Regiei Publice Locale Ocolul Silvic “Valea Orastiei”
28-03-201911privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul local al Comunei Beriu pentru anul 2019
28-03-201910privind aprobarea Strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul UAT Beriu, pentru perioada 2019-2020
28-03-201910Anexa la HCL 10/2019
28-03-20199privind alegerea preşedintelui de şedinţă
21-02-20197privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Beriu , însuşit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 15/1999
21-02-20196privind actualizarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor al comunei Beriu.
21-02-20196Anexa la HCL 6/2019
21-02-20195privind aprobarea Planului de lucrări de interes local pe anul 2019, lucrări prestate de persoanele care beneficează de venitul minim garantat conform Legii nr.416/ 2001
21-02-20194privind aprobarea preţului de pornire la licitația de masă lemnoasă pe picior, producția 2019
21-02-20194Anexa la HCL4/2019
21-02-20193privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2019
08-01-20192privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Beriu, a instituţiilor şi serviciilor publice, fără personalitate juridică, aflate în subordinea Consiliului local Beriu
08-01-20192Anexa la HCL 2/2019
08-01-20191privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare pentru sursa de finanţare A –activităţi finanțate integral de la bugetul local pe anul 2018

Instrumente structurale

Uniunea Europeană Guvernul României Fonduri UE

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate
de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech